Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

Türkmenistanyň üsti bilen Hindistana daşalýan ýükleriň möçberi artdyrylar

1 hepde ozal
Geljekde Türkmenistanyň deňiz porty arkaly Hindistana uzaýan ulag geçelgesiniň işjeňligini artdyrmak meýilleşdirilýär. Bu ulag geçelgesiniň mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy sebitiň ýurtlary bilen Hindistanyň arasyndaky söwda dolanyşygyny...
Makalany doly oka