Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

1 gün ozal

Türkmen talyplary sportuň söweş görnüşleri boýunça Dünýä kubogynyň medallaryna mynasyp boldular

1 hepde ozal
Türkiýe Respublikasynyň Samsun şäherinde geçirilýän sportuň söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä kubogyndan hoş habarlar gelip gowuşýar.
Makalany doly oka