Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

10 sagat ozal

Tehnologiki soraglara jogaplar

1 hepde ozal
Tehnologiýa güýçli depginde ösýär. Olaryň hemmesi barada öwrenip, tanyşyp ýetişmek hem mümkin däl. Şonuň üçin hem köp soraglar ýüze çykýar. Gündeki peýdalanyp ýören tehnologiýalarymyz barada käbir soralýan soraglara jogap berýäris. SÜÝMLI OPTIKI KABELLER MAGLUMATY NÄDIP GEÇIRÝÄRLER? Süýmli optiki kabeller adaty mis simli kabellerden maglumaty 10 esse ýokary tizlikde geçirýärler. Olar maglumaty lazerleriň ýa-da LED ýagtylyk diodlaryň üsti bilen geçirýärler. Her bir optiki kabeliň daşky bölegi serpikdiriji aýna bilen örtülip, içi arassalanan inçe aýna süýmlerden ybaratdyr. Şeýle bolmaklyk ýagtylyk bölejiklere içki diwara urulyp, islenilen uzaklyga uly tizlikde barmaga mümkinçilik berýär. Süýmli optiki kabeller adaty kabelleriň ýogynlygynda bolup, maglumat signallaryny ýokary tizlikde we üznüksiz geçirýär.  NÄME ÜÇIN KOMPÝUTERLERIŇ DÜZÜM BÖLEKLERI KIÇELSE-DE, SMARTFONLAR ULALÝAR? Biz sma...
Makalany doly oka