Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

1 hepde ozal
Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy. Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny yglan etdi. Onda geçen aý haýsy oýun has ileri tutuldy? Jübi senagatynyň möhüm derňew gurallaryndan biri bolan Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny paýlaşdy. “Stumble Guys”, “Apex Legends Mobile” we “Garena Free Fire” ýaly gyzykly önümler hasabatda tapawutlanýar, bir döwri bellän Metro Surfers hem külünden ýokary galmak bilen ykjam oýun bazarynda yz galdyrdy. Iň köp göçürilen ykjam oýunlaryň sanawy - 2022-nji ýylyň awgusty Sensor diňi iýul aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlaryny yglan etdi. Hasabata görä, geçen aýda Kiloo we SYBO oýunlary tarapyndan işlenip düzülen we bir döwri bellän Metro Surfers ýeňiji boldy. Umumy, Google Play we App Store ýaly ähli kategoriýalarda birinji orunda durýan ykjam önümçilik 33,5 million göçürip aldy. ...
Makalany doly oka