Hytaý – gadymy siwilizasiýa ojagy
Turkmen gazetTurkmen gazet
101
Hytaý – gadymy siwilizasiýa ojagy
Hormatly Prezidentimiziň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan täze ýyldaky ilkinji döwlet saparyny HHR-den başlamagy çuňňur simwoliki mazmuna eýedir. …
Meşhur habarlar
Türkmenistan