Taganaýyň «daşly derýasy»
Turkmen gazetTurkmen gazet
59
Taganaýyň «daşly derýasy»
Biler bolsaňyz, Russiýanyň Çelýabinsk oblastynyň çäklerinde ýaşaýan Taganaý gaýalarynyň eteginde tebigatyň ajaýyp gözellikleriniň biri ýerleşýär. Bu ýere ýurduň ýerli halk …
Meşhur habarlar
Türkmenistan