Türkmenistanyň 10 ýokary okuw mekdebinde 35 sany täze hünär açyldy -
TurkmenportalTurkmenportal
32
Türkmenistanyň 10 ýokary okuw mekdebinde 35 sany täze hünär açyldy -
Türkmenistanyň Prezidentiniň ykdysadyýetiň ähli pudaklar üçin zerur bolan hünärmenleri taýýarlamak, milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, täze,...
Meşhur habarlar
Türkmenistan