Halkara Kuraş assosiasiýasynyň wekilleri dünýä çempionatynyň guramaçylyk meseleleri bilen bagly Aşgabada geler -
TurkmenportalTurkmenportal
98
Halkara Kuraş assosiasiýasynyň wekilleri dünýä çempionatynyň guramaçylyk meseleleri bilen bagly Aşgabada geler -
Birnäçe günden Halkara Kuraş assosiasiýasynyň wekilleriniň Aşgabada sapar bilen gelmegine garaşylýar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi. Şol saparyň çäklerinde, ilkinji nobatda, dünýä çempionatyny geçirmek barada...
Meşhur habarlar
Türkmenistan