Lukmançylyk, adam hukuklary, sowadyjy we ýene köp zatlar ýa-da Gündogar medeniýeti adamzada näme berdi?!
OrientOrient
69
Lukmançylyk, adam hukuklary, sowadyjy we ýene köp zatlar ýa-da Gündogar medeniýeti adamzada näme berdi?!
XIX-XX asyrlarda Günbatar medeniýeti senagat öwrülişiginiň we ylma we önümçilige gyzyklanmanyň artmagy netijesinde ylymda, tehnikada we tehnologiýada uly öňegidişliklere ýetmegi başardy. Ýöne, Ýewropanyň we Amerikanyň alymlarynyň oýlap tapyşlarynyň we açyşlarynyň özeninde Aziýa ylmynyň ýatandygyny az adam bilýär.
Meşhur habarlar
Beýlekiler