Türkmenistanyň Mejlisinde Beniniň ilçisi kabul edildi -
TurkmenportalTurkmenportal
117
Türkmenistanyň Mejlisinde Beniniň ilçisi kabul edildi -
Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Benin Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akambi Andre Okunlola-Biaudan ynanç hatyny kabul etdi. Milli Parlamentiň...
Meşhur habarlar
Türkmenistan