Türkmenistanda amerikan maýa goýumynyň gatnaşmagyndaky 3,3 milliard dollarlyk 180 taslama hasaba alyndy -
TurkmenportalTurkmenportal
58
Türkmenistanda amerikan maýa goýumynyň gatnaşmagyndaky 3,3 milliard dollarlyk 180 taslama hasaba alyndy -
Ozal habar berşimiz ýaly, 5 — 7nji dekabr aralygynda Aşgabatda Türkmenistan —ABŞ Işewürlik Geňeşiniň ýyllyk iş maslahaty geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda...
Meşhur habarlar
Türkmenistan