Aşgabatda Halkara zähmet guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk -
TurkmenportalTurkmenportal
99
Aşgabatda  Halkara zähmet guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk -
Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Aşgabada sapar bilen gelen, Halkara Zähmet Guramasynyň Dolandyryş we üç taraplaýynlyk departamentiniň direktorynyň orunbasary Kamran Fannizadeniň ýolbaşçylygyndaky...
Meşhur habarlar
Türkmenistan