Türkmenistanyň daşary işler ministri Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy -
TurkmenportalTurkmenportal
108
Türkmenistanyň daşary işler ministri Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy -
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen duşuşdy. Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habaryna görä, R.Meredow Hazar ýurtlarynyň...
Meşhur habarlar
Türkmenistan