Türkmenistana «Boenig-777-300ER» täze ýolagçy howa gämisi getirildi -
TurkmenportalTurkmenportal
107
Türkmenistana «Boenig-777-300ER» täze ýolagçy howa gämisi getirildi -
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasy işlenip taýýarlanyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda bu ugurda maksatnamalaýyn...
Meşhur habarlar
Türkmenistan