GozleBot v0.2 - indekslere saýtlary goşmagyň täze usuly

Gozlebot gözlegçisi, web sahypalaryny gözden geçirýän we Gözleg indeksine goşýan programma.

GozleBot v0.2 - indekslere saýtlary goşmagyň täze usuly