Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

Aşgabatda ermeni kompozitorynyň eserleri ilkinji gezek ýaňlanar

1 hepde ozal
8-nji oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly konsertiň ilkinji görkeziliş agşamy geçiriler.
Makalany doly oka